Consultaṭie

Consultaṭia reprezintă primul ṣi cel mai impotant pas în comunicarea dintre medic ṣi pacient. Această etapă presupune o discuṭie amănunṭită ṣi evaluarea statusului dentar al pacientului. Este foarte importantă cunoaṣterea de către medic a istoricului medical al pacientului în vederea stabilirii unui plan terapeutic individualizat.