Chirurgie orală

Tehnicile chirurgicale sunt foarte importante, având un rol esenṭial în cazul unor situaṭii care necesită tratament complex de reabilitare orală.  De cele mai multe ori acestea se realizează înaintea aplicării unor lucrări protetice sau a implantelor dentare.

Indiferent dacă este vorba de o simplă extracṭie sau de o intervenṭie chirurgicală, medicii noṣtri vă aṣteaptă într-un mediu plăcut ṣi de înalt profesionalism.

Printre tehnicile chirurgicale practicate în cabinetul nostru se numară:

–          Extracṭii dentare

–          Odontectomii

–          Rezecṭii apicale

–          Regularizări ale crestelor alveolare

–          Chirurgie parodontală